[Phiên Bản Mới Tháng 1] CHIẾN THẦN TÁI KHỞI - LOẠN THẾ HỒNG NHAN

Phiên bản mới Tháng 1 sắp ra mắt mang đến nhiều tính năng vô và hoạt động mới cùng hấp dẫn.

1. RA MẮT THẦN TƯỚNG MỚI: LỮ BỐ
Phẩm chất Đỏ
Phe Quần
Đội hình Bạo Kích hoàn toàn mới.


Thần binh Phương Thiên Họa Kích, phẩm chất Đỏ: Tăng 25% công kèm 3 đặc tính (Thần binh Cam chỉ có 2 đặc tính).


2. TÍNH NĂNG MỚI TUYỆT THẾ GIAI NHÂN: tính năng sưu tầm tăng phẩm mỹ nhân hầu cận đế tăng chiến lực cho tướng chỉ định.

Mở khi nhân vật đạt level 76.


3. TÍNH NĂNG MỚI HỆ THỐNG CHÚ TINH: gồm Chú Tinh Tướng và Chú Tinh Trang Bị Đỏ.
Chú Tinh Tướng là hệ thống nâng cấp dành cho tướng phẩm Cam trở lên. Nâng cấp cần dùng tài nguyên chủ yếu là tướng Tím.


Chú Tinh Trang bị Đỏ là hệ thống nâng cấp dành cho Trang bị Đỏ. Nâng cấp cần dùng tài nguyên chủ yếu là Trang bị Cam.


4. KHÍ GIỚI CÔNG THÀNH: làm mới giao diện thành chiến và 10 khí giới hỗ trợ công thành.


5. XÂY DỰNG ĐÔ THÀNH: thêm tính năng xây dựng của Bang đã chiếm.


6. Phụ Bản Bang mở thêm chương 2.


7. TRỐNG TRẬN tăng công cho đội hình trong thành chiến.


8. HOẠT ĐỘNG CHINH CHIẾN THIÊN HẠ: hoạt động thu thập tài nguyên nâng cấp mỹ nhân.


9. HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ XÍCH BÍCH NGAO CHIẾN:
Thời gian mở: 21:00 tối Thứ Sáu hàng tuần
Tranh đoạt tài nguyên để Chú Tinh - Đột phá

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN SẮP RA MẮT:

Mọi vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, Chúa công vui lòng liên hệ Fanpage Quần Anh Tam Quốc để được hướng dẫn và hỗ trợ nhé. Tiểu Kiều rất vui được đồng hành cùng chúa công.