Giới Thiệu Tính Năng Danh Hiệu

Một tính năng để vinh danh người chơi chúng ta không thể không nhắc tới đó là Danh Hiệu. 

Danh Hiệu tại Quần Anh Tam Quốc không chỉ để vinh danh, người mang danh hiệu còn được gia tăng một vài chỉ số. Danh hiệu càng cao quý chỉ số gia tăng càng nhiều.

  • Các Nhận:
    • Nhận từ Event hoạt động
    • Đạt thành tựu trong game có thể nhận

 

Sẽ có rất nhiều danh hiệu để các chúa công chọn

Mỗi danh hiệu sẽ có thuộc tính khác nhau.

Hiển thị trên kênh chat thế giới

Lưu ý: mỗi danh hiệu sẽ có mỗi thuộc tính khác nhau, và Chúa Công chỉ có thể trang bị 1 danh hiệu duy nhất mà thôi, tùy theo môi danh hiệu sẽ có thời hạn khác nhau, các chúa công có thể vào trong game mở tính năng danh hiệu để tham khảo chi tiết nhé.

Mọi vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, Chúa công vui lòng liên hệ Fanpage Quần Anh Tam Quốc - REGZ để được hướng dẫn và hỗ trợ nhé. Tiểu Kiều rất vui được đồng hành cùng các chúa công.